Susisiekite su mumis: +370 685 62444
Dispečerinė: 85 240 4332; El. paštas: info@namuauditas.lt

Mūsų teikiamos paslaugos

UAB ,,Namų auditas” yra savarankiškai veikianti ir vykdanti tiek naujos, tiek senos statybos daugiabučių gyvenamųjų ir administracinės paskirties pastatų bendrosios nuosavybės administravimą.

Pastatų administravimas – butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės administravimas, kai administratorius atlieka visus veiksmus, būtinus daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektams išsaugoti ir jų naudojimui pagal tikslinę paskirtį užtikrinti.

Pastatų techninė priežiūra (eksploatavimas) – namo būklės nuolatinis stebėjimas, pastato pagrindinių konstrukcijų (sienų, cokolio, stogo ir kitų konstrukcijų) mechaninio patvarumo palaikymas, smulkių defektų šalinimas, bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų saugaus naudojimo užtikrinimas, jų profilaktika, gaisrinės saugos palaikymas.
Šilumos ir karšto vandens sistemų priežiūra – pastato šildymo ir karšto vandens sistemų ir šilumos punkto įrenginių apžiūra, profilaktika ir priežiūra, bendrojo naudojimo šildymo ir karšto vandens tiekimo vamzdžių priežiūra.
Valymas – bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, liftų ir kt.) kasdieninis ir periodinis valymas, namui priskirtos teritorijos, automobilių stovėjimo aikštelių, rūsių, garažų bendrosios teritorijos priežiūra ir valymas, namo teritorijoje esančių želdinių priežiūra, šiukšlių konteinerių atliekų priežiūra.
Buhalterinės apskaitos paslauga namų bendrijoms – daugiabučių savininkų bendrijos buhalterinės apskaitos tvarkymas, komunalinių ir kitų paslaugų daugiabučio namo bendroms reikmėms mėnesinių įmokų apskaičiavimas, paskirstymas, pranešimų dėl atsiskaitymo spausdinimas ir pristatymas, šių įmokų apskaita bei informacijos pateikimas.

Revizijos ir auditas daugiabučių namų savininkų bendrijoms apskaitos, mokesčių skaičiavimo ir namo techninės priežiūros srityse. Pagal mokesčių analizę optimizuojame išlaidas, sudarome planą kaip galima taupyti lėšas, skiriamas namo bendrojo naudojimo objektų išlaikymui, teikiame siūlymus atsisakyti nuo nepagrįstų ir netiesioginių išlaidų.